Jak wymieniać części Zdrowego bidonu®?

Wymiana ustnika / długiego ustnika

Zdarza się, że dzieci uszkodzą ząbkami ustnik, co może powodować niszczelność bidonu. Szczelność ustnika jest zapewniona poprzez sytem OPEN/CLOSE. W pozycji OPEN ustnik da się całkowicie wyciągnąć - mocnym ruchem skierowanym do góry. Nowy ustnik należy wcisnąć a następnie skontrolować działanie systemu OPEN/CLOSE.

Wymiana uszczelki pod zakrętką

Przy długim korzystaniu z bidonu może dojść do stopniowego zużycia się elastycznej uszczelki, znajdującej się w zakrętce. Zdarza się, że uszczelka zgubi się przy myciu ręcznym lub w zmywarce. Jeśli Zdrowy Bidon® zaczyna być nieszczelny, warto sprawdzić uszczelkę w zakrętce. Wymiana uszczelki w zakrętce Zdrowego bidonu® przywróci go do stanu pierwotnej niezawodności.

Wskazówka, jak łatwo wymienić uszczelkę:

Uszczelkę z zakrętki wyjmuje się za pomocą kilkukrotnego, mocnego uderzenia o płaską powierzchnię, np. stół. Można też wyjąć uszczelkę z zakrętki przy pomocy cienkiego przedmiotu. Nową uszczelkę można wcisnąć do rowka w zakrętce za pomocą np. płaskiej strony łyżeczki, czy przy pomocy sztućca. Nakrętkę należy dokręcić, dzięki czemu uszczelka znajdzie się we właściwym położeniu, zaś Twój bidon będzie ponownie gotowy do użycia.