Certyfikaty

Zdrowy bidon spełnia najnowsze i najwyższe wymagania określone w przepisach Unii Europejskiej dotyczących artykułów mających kontakt z zywnością:

  • ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1935/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr. 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością z późniejszymi zmianami.

Zdrowy bidon badano w następujących laboratoriach:

  • Instytut Badań i Certyfikacji, a.s. Zlin, Świadectwo nr 472107995
  • Instytut Badań i Certyfikacji, a.s. Zlin, sprawozdanie z badań nr 412103535
  • Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka, nr Op-4827, ważna do 01.03.2019 r.